TETANOSUL

1. DEFINIȚIE

            Tetanosul este o boală infecțioasă acută, necontagioasă, comună omului și animalelor, determinată de exotoxina bacilului tetanic (tetanospasmina) și manifestată  clinic prin contractură tonică generalizată și dureroasă a mușchilor striați, contracturi spastice supraadăugate, paroxistice.

Este o boală cu evoluție severă și letalitate crescută (30-60%).

1.       ETIOLOGIE

*   Clostridium taetani, bacil Gram pozitiv, anaerob, familia Bacilacee, genul Clostridium;

*   Rezistență: sporii sunt foarte rezistenți la întuneric, la alcool, antiseptice;

*   Sporii sunt omorâți prin căldură, la 1000C sau prin autoclavare în 15 minute.

3. MANIFESTĂRILE PROCESULUI EPIDEMIOLOGIC

Ca urmare a introducerii imunizării antitetanos, evoluția acestei boli este sporadică, cazurile apărând mai frecvent la adulți, bărbați, în mediul rural.

Incidența la 100.000 locuitori a fost de 0,1 în România și 0,05 în zona de vest a țării.

4. DIAGNOSTIC POZITIV

4.1. DIAGNOSTIC CLINIC

*   Incubația:  două zile-câteva luni; în medie incubația este de 6-14 zile. Durata incubației este primul indice prognostic: la o incubație mai scurtă de o săptămână letalitatea este > 60%. În ultimele 2-3 zile de incubație pot apare furnicături, parestezii, arsură, modificări de culoare în apropierea plăgii tetanigene.

*   Debutul durează 1-4 zile, de la apariția trismusului până la generalizarea contracturii tonice. Durata debutului este al doilea indice prognostic (< 2 zile, prognostic foarte  rezervat). Simptomatologia de debut cuprinde: trismus, disfagie, iritabilitate, insomnie, tahicardie, subfebrilitate (rar febră).

*   Perioada de stare

*   sindrom de contractură tonică însoțit de hiperreflexivitate osteo-tendinoasă; contractura tonică este foarte dureroasă, nu cedează la narcoză și nici în somn, imprimă poziții particulare ale corpului (opistotonus, ortotonus, pleurostotonus, emprostotonus) și facies caracteristic (risus sardonicus);

*   contracturi paroxistice care prin prezență, durată, frecvență reprezintă un alt indice prognostic. Pot fi declanșate de zgomot, lumină, durere, deglutiție, glob vezical, meteorism abdominal. În timpul contracturilor paroxistice pot surveni rupturi musculare, luxații, fracturi sau mușcarea limbii cu hemoragie fatală;

*   tulburări generale: febră, transpirații profuze (direct proporționale cu gravitatea cazului), tulburări cardiovasculare și respiratorii, oligurie prin deshidratare, glob vezical prin spasm pe sfincterul extern al uretrei;

*   tulburări metabolice: acidoză, deshidratare hipotonă, hiperglicemie, retenție azotată, creșterea catecolaminelor serice.

La persoanele parțial imunizate tetanosul poate lua forma localizată (cu vindecare 100%), cronică (cu crampe musculare care apar la 3-4 săptămâni).

La nou-născut tetanosul este deosebit de grav cu letalitate de 90-100%.

4.2. DIAGNOSTICUL DE LABORATOR este un diagnostic de confirmare care se solicită numai când trebuie stabilită responsabilitatea medicală pentru un caz de tetanos (postoperator, postpartum, cu punct de plecare de la bontul ombilical).

                        A. Teste de laborator nespecifice

*   evidențierea sindromului inflamator (leucocitoză cu devierea la stânga, VSH moderat crescut), în complicații septice;

*   hiperazotemie, hiperglicemie, acidoză, în complicații metabolice.  

B. Diagnostic bacteriologic, specific

1.       Examen direct

Nu se recurge la frotiuri din cauza riscului de confuzie cu alți germeni anaerobi saprofiți.

2. Izolarea

 Culturile se însămânțează pe medii îmbogățite (Holmann, Hibler) în anaerobioză. De pe aceste medii se însămânțează pe mediul Zeissler după o încălzire intermediară pentru distrugerea florei obișnuite (100 grade, 2 minute), rezistând doar sporii. Se preferă cultivarea în tuburi Weiberg în diluții succesive pentru a putea obține colonii izolate.

2.       Identificarea

*   examinarea pe frotiuri colorate cu verde malachit: germenul apare roșu, iar sporul terminal verde;

*   însămânțare în bulion V.F. (se obține cultură pură);

*   identificare biochimică;

*   inocularea la șoarece, din mediul V.F., pentru a diferenția alți germeni de bacilul tetanomorf, identic morfologic, dar nepatogen;

*   seroaglutinare.

3.       Toxicogeneza se cercetează pe două loturi de șoareci inoculați cu filtrate din cultura pe bulion V.F., un lot fiind protejat în prealabil cu antitoxină.

C. Diagnostic serologic

Confirmarea este adusă prin cercetarea titrului de antitoxină din ser. Se apreciază că titrul minim protector, decelabil la 3-5 ani de la o vaccinare completă este de 0,01 u antitoxice/ml.

Orice titru inferior exprimă receptivitatea și, în contextul clinic, permite confirmarea bolii.

4.3. DATE EPIDEMIOLOGICE

Factorii epidemiologici principali

1.       Sursa de infecție

*   animale (bovine,cai, etc), care elimină bacilul prin materiile fecale;

*   solul, bogat în spori, mai ales în mediul rural;

*   omul, poate elimina bacilul prin tractul digestiv.

2.       Transmiterea

*   prin contact direct a unei soluții de continuitate cu solul sau cu obiecte contaminate cu materii fecale, care se poate realiza: traumatic, chirurgical, plagă uterină, ombilicală sau criptogenetic (poartă de intrare necunoscută).

3.       Receptivitatea

*   generală, încă din primele zile de la naștere, dacă mama nu are anticorpi în titru protector (minim 0,01UAI/ml).

4.       Imunitatea

*    prin boală, nu este durabilă;

*   10 ani, prin imunizare activă.

Profilaxie și combatere

1. Măsuri față de izvorul de infecție

*   depistare: epidemiologic, clinic, laborator.

*   declarare: nominală, lunară.

Cazurile vor fi raportate la 24h de la depistare.

*   izolare: internare obligatorie, nefiind necesară izolarea și nici dezinfecția.

2. Măsuri față de căile de transmitere

*   nu este necesară dezinfecția.

3. Măsuri față de receptivi

*   imunizare activă cu vaccin antidifterotetanopertussis (DTP), începută la vârsta de 2 luni (vezi capitol imunizări).

*   imunizare activă a gravidelor cu ATPA (anatoxină tetanică purificată și adsorbită), fie imunizare completă cu 2 doze de 0,5 ml la interval de o lună și cu rapel la 1 și 5 ani la cele fără antecedente de vaccinare în ultimii 10 ani, fie doar un rapel cu o doză de 0,5 ml, la cele vaccinate, care se administrează la vârsta de 7,5 luni, a sarcinii.

Comportamentul în fața unei plăgi cu risc tetanigen (zdrobită, înțepată, prin arme de foc, prin intervenții chirurgicale pe abdomen, intestine, arsuri, degerături, ulcere varicoase, fracturi deschise, plaga ombilicală, plăgi suprainfectate cu floră aerobă);

a. Persoane vaccinate și revaccinate:

*   tratament chirurgical al plăgii: apă oxigenată, permanganat de potasiu, infiltrații cu antibiotice;

*   antibiotice 10 zile(Penicilină, Eritromicină);

*   0,5ml ATPA, intramuscular.

b. Persoane vaccinate incomplet:

*   tratament chirurgical al plăgii;

*   antibiotice 10 zile;

*   vaccinare de urgență cu 3 doze de ATPA de 0,5ml, la interval de 14 zile.

c. Persoane nevaccinate sau la care nu au trecut 14 zile de la vaccinare:

*   tratament chirurgical al plăgii;

*   antibiotice 10 zile;

*   vaccinare de urgență cu 3 doze de ATPA de 0,5ml, la interval de 14 zile;

*   în altă zonă a corpului, imunoglobuline specifice antitetanos 250-500UI, intramuscular;

*   imunizarea pasivă cu imunoglobuline specifice, 250-500UI, oferă protecție pe o perioadă de 30-60 zile; în absența acestora se poate utiliza și serul antitetanic, în doză profilactică de 1500-5000UI, dar cu testarea sensibilității, deoarece poate produce reacții serice.

5.TRATAMENT

*   Anularea sursei de exotoxină prin suprimarea focarului tetanigen și neutralizarea toxinei circulante prin administrare de ser sau imunoglobuline specifice antitetanice;

*   Antibioterapie adresată bacilului tetanic (penicilină) și germenilor asociați la nivelul plăgii tetanigene;

*   Combaterea sindromului de contractură prin asocierea diazepamului (miorelaxant, sedativ, anxiolitic) cu fenobarbitalul;

*   Corectarea dezechilibrelor metabolice;

*   Profilaxia și tratamentul complicațiilor;

*   Îngrijiri generale cu importanță deosebită în evoluția și prognosticul bolnavului.

NOTĂ: Vaccinarea antitetanică este obligatorie deoarece boala nu imunizează, toxina fiind slab imunogenă.