CHRONEX-RD

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Reţeaua Est-Europeană de Excelenţă pentru Cercetare şi Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice CHRONEX-RD

       CHRONEX-RD este un proiect colaborativ, al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, al Universităţii de Medicina Nicolae Testemiţanu din Chişinău şi al Universităţii Naţionale Medicale din Odessa, ce îşi propune dezvoltarea economică a regiunii transfrontaliere România-Moldova-Ucraina prin: web cronex

  1. Integrarea şi consolidarea capacităţilor regionale academice într-o reţea de excelenţă  pentru managementul bolilor cronice;
  2. Eliminarea decalajului între cunoştinţe şi practică în managementul bolilor cronice prin consolidarea capacităţii centrate pe integrare multidisciplinară şi multicentrică în domeniul cercetării şi dezvoltării, educaţiei şi practicii medicale

       Acest proiect a izvorât dintr-un parteneriat deja existent între Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, Universitatea de Medicină „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău şi Universitatea Medicală Naţională din Odessa. Acest consorţiu va atrage şi alte instituţii academice, clinice şi de cercetare din cele 3 ţări pentru a constitui Reţeaua Est-Europeană de Excelenţă pentru Cercetare şi Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice (CHRONEXRD).
       Acest parteneriat, formalizat într-o entitate legală, care va dezvolta activități de cercetare şi dezvoltare în domeniul bolilor cronice în zona transfrontalieră pentru a obţine sinergie, pentru a evita eforturile redundante, precum şi pentru a evita impreciziile ştiinţifice inerente activităţilor de cercetare efectuate la scară mică.

Obiective specifice:

  1. Crearea şi dezvoltarea unei reţele de cercetare clinice transnaţionale în domeniul bolilor cronice;
  2. Dezvoltarea capacităţilor de educaţie regională şi formarea unui corp de profesionişti pro-activi în domeniul sănătăţii înalt calificaţi şi competitivi în managementul bolilor cronice în zona de frontieră Romania-Moldova-Ucraina;
  3. Dezvoltarea capacităţii medicilor din medicina primară şi secundară de a implementa proiecte de cercetare şi dezvoltare în îngrijirea bolilor cronice;
  4. Implementarea unui sistem de management al calităţii cercetării şi practicii în domeniul bolilor cronice adaptat standardelor europene.

 

Mai multe detalii pe situl Kronex-RD – http://www.chronex-rd.umfiasi.ro/ro/

 

siglakronex

 

Comentariile sunt închise.