Malpraxisul medical

malpractice
Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Malpraxisul medical este un comportament neglijent, inadecvat sau incompetent 'Conferința 'Malpraxis Medical – cauze și soluții juridice'

Conferința 'Maipraxis medical — cauze și soluții juridice' și-a deschis porțile, ieri, 31 octombrie 2013, pentru toți cei interesați de cele mai importante aspecte ale malpraxisului medical în România.

La deschiderea conferinței, prof. univ. dr. Valeriu Stoica, profesor la Facultatea de Drept a Universității din București, Ie-a vorbit celor prezenți despre asemănarea dintre profesia de medic și jurist, dar a specificat și faptul că întâlnirea de la Palatul Camerei de Comerț și Industrie a României, din București este o bună oportunitate de a dezbate pe larg proiectul de lege privind malpraxisul medical:

'Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii Sănătății. Această dezbatere este foarte oportună deoarece există speranța ca în urma acestei dezbateri de azi să existe propuneri reale pentru reglementările din lege. Nu cred că există alte profesii în afară de cea de medic și jurist care să se poată lăuda că urmăresc omul de la naștere până la moarte. Mai mult, există numeroase interferențe între cele două profesii. Există o solidaritate între ele și nu mă refer doar la răspunderea pentru maipraxis medical ci și la elementele de prevenție deoarece prevenirea este mai importantă decât sancțiunea.'

Specialistul a mai explicat și faptul că în cazul unei acuzații de maipraxis, culpa medicală trebuie dovedită: 'Victima trebuie să demonstreze că medicul nu a făcut tot ceea ce trebuia să facă potrivit standardelor profesiei. Neexecutarea este cea care trebuie dovedită, iar dacă se dovedește se naște prezumția de culpă a medicului'', a continuat prof. univ. dr. Valeriu Stoica.

Totodată, prof. univ. dr. Ion Turcu, autorul lucrării 'Dreptul sănătății. Frontul comun al medicului și juristului'', a atras atenția că 'Malpraxisul medical este un comportament neglijent, inadecvat sau incompetent. Medicina este știință și conștiință, o știință imensă care se îmbogățește în fiecare zi. Este nemărginită posibilitatea de a se critica actul medical, fără a se ține cont că medicul acționează într-un timp limitat. De asemenea, este necesară o mai bună înțelegere între medici și juriști. Magistrații trebuie să dovedească o cunoaștere mai aprofundată a problemelor medicilor, iar medicii trebuie să își cunoască mai bine drepturile. Medicul răspunde în caz de imprudență sau neglijență motiv pentru care trebuie să își ia toate măsurile de precauție pentru a preveni riscurile.'

În ceea ce privește responsabilitatea actului medical și răspunderea penală a medicului, Procurorul șef al Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, Camelia Sutiman, a explicat celor prezenți la conferința 'Malpraxis medical — cauze și soluții juridice' care sunt motivele pentru care un medic poate răspunde penal: 'Această formă de răspundere juridică intervine în situația în care medicul comite o faptă precum: uciderea din culpă—când nerespectarea normelor de tratament sau a tehnicilor operatorii au drept urmare moartea pacientului; înlesnirea sinuciderii; exercitarea fără drept a unei profesii; eutanasierea unui pacient; divulgarea secretului profesional; culpa profesională prin nepregătire, nepricepere, acordarea unei asistențe medicale neadecvate; aplicarea unei medicatii la persoane care au prezentat intoleranță la anumite substanțe; expunerea unui pacient la niște proceduri care nu necesitau urgență — această culpă este dificil de probat dacă pacientul a fost informat corespunzător asupra riscurilor la care se supune; culpa prin neglijență, neatenție, superficialitate, neluarea corectă a anamnezei; injectarea unor medicamente expirate sau utilizarea de aparatură nesterilizată.'

La rândul său, prof. univ. dr. Ion Turcu a menționat că în condițiile în care formularele privind consimțământul pacientului nu prevăd toate elementele cuprinse în legislația actuală, personalul medical poate fi sancționat: 'Medicul trebuie să realizeze consimțământul pe temeiuri reale. în caz contrar, culpa este clară iar la proces se va stabili răspunderea medicului, iar acesta nu va scapă de sancțiune'.

În continuare, Judecătorul Secției penale a înaltei Curți de Casație și Justiție, jud. dr. Aida Popa, a explicat ce anume reprezintă noțiunea de maipraxis și a vorbit despre răspunderea penală a unor medici în jurisprudența actuală a instanțelor judecătorești: Ceea ce ține de noi este să acceptăm faptul că suntem imperfecți și liberi, iar fiecare dintre noi, fie că suntem medici, magistrați, avocați, sau avem alte profesii, avem de învățat în fiecare zi în care trăim spectacolul pe care îl oferă viața. Noțiunea de maipraxis este specifică domeniului medical, iar cu referire la activitatea profesională aceasta s-a extins și la avocați, notari, procurori etc. Legea definește malpraxisul ca fiind eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului.'

În ceea ce privește consimțământul informat al pacientului și tipurile de culpă medicală, Avocatul Monica Livescu a prezentat care sunt aspectele răspunderii juridice pentru culpa și eroarea medicală, dar și care sunt împrejurările care înlătură vinovăția medicului. Astfel, av. Monica Livescu a reamintit faptul că semnarea unui consimțământ de către pacient este o obligație prevăzută de legea în vigoare dar și că art. 649 din Lege prevede că un astfel de consimțământ scris nu este necesar în orice situație, ci atunci decât este vorba despre o metodă de tratament ce implică o situație de risc. 'Se răspunde pentru cea mai ușoară culpă, iar elementele cumulative care condiționează forma de răspundere sunt: fapta ilicită, vinovăția, prejudiciul și raportul de cauzalitate între prejudiciu și fapta ilicită.'

La rândul său, av. Dan Rareș Răducanu a discutat despre analiza jurisprudenței CEDO cu privire la punctul nevralgic al practicii medicale: malpraxisul. în acest sens, Dan Rareș Răducanu a subliniat că: 'Legea 95/2006 este salutată de CEDO. Astfel există niște prevederi legale clare în practica judiciară în ceea ce privește stabilirea și constatarea actelor de neglijență medicală'.

Prezentă la eveniment, Prof. dr. Monica Pop, managerul Spitalul Clinic de Urgențe Ofta Im o logice București, a declarat că orice pacient care ajunge în sala de operații, trebuie să fie conștient de riscurile la care se expune: 'Orice om bolnav care ajunge pe o masa de operație trebuie să știe că există riscul să moară. Expresia potrivit căreia pacientul este 'în afara oricărui pericol' este absurdă. Și din cauza unui dinte scos un pacient se poate îmbolnăvi și poate să moară.'

Managerul Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București a subliniat faptul că medicii nu sunt apărați, iar acesta este unul dintre motivele pentru care aceștia aleg să părăsească țara: 'Asigurările de malpraxis sunt exclusive, iar asiguratorii niciodată nu or să plătească ceva. Foarte multe boli sunt excluse din asigurare. Propunerea mea către Ministerul Sănătății este ca aceste contracte de malpraxis pe care le plătim în fiecare an să fie făcute în parteneriat. Juriștii Ministerului Sănătății cu spitalul să facă un parteneriat. Contractul trebuie făcut cu juriștii, medicii și nu unilateral de către societatea de asigurări, asa cum se întâmpla acum.'

De asemenea, consimțământul medical informat a apărut din nevoia de a elimina vulnerabilitatea relației medic-pacient, prin implicarea directă a bolnavului în ceea ce privește decizia terapeutică. In acest sens, conf.univ.dr Laurențiu Belușică, șeful secției de Chirurgie Generală din cadrul Spitalului MAI 'Dimitrie Gerota' din București a explicat ca: 'Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, asupra intervențiilor medicale propuse, aupra riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, alternativelor existente la procedurile propuse, asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale. Toate aceste informațiile trebuie date pacientului utilizând un limbaj respectuos, explicit, complet și asistat.'

Conf.univ.dr Laurențiu Belușică Ie-a vorbit celor prezenți în sală despre absoluta necesitate a unui consimțământ informat: 'Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara unității medicale. în ceea ce privește consimțământul informat pentru intervențiile chirurgicale pacientul are dreptul de a refuza o intervenție chirurgicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia luată.

Responsabilitatea medicului este de a explica pacientului consecințele refuzului aplicării actului medical. Informarea deficitară, cu lacune sau omiterea expunerii unor situații probabile ce ar putea schimba decizia terapeutică poate aduce prejudicii medicului prin acuzare de malpraxis, chiar dacă rezultatul este un succes.'

În aceeași notă, Dr. Sorin Păun, medic primar chirurg, specialitatea Chirurgie Generală, la Spitalul Clinic de Urgență București prezent la conferința 'Malpraxis medical—cauze și soluții juridice' Ie-a vorbit celor prezenți în sală despre comunicarea medic-pacient dar și despre aspectele care pot exclude culpa medicală: 'Responsabilitatea medicală în caz de malpraxis cuprinde răspunderea disciplinară, răspunderea civilă și răspunderea penală, fără ca vreuna dintre cele trei să se substituie celeilalte. La Colegiul Medicilor se desfășoară o analiză profesională a actului medical, iar membrii comisiei discută despre o eroarea medicală pe care un medic a comis-o. în cazul unei acuzații de malpraxis un medic are trei căi de apărare: comisia de malpraxis, comisia de disciplină a Colegiului Medicilor și justiția. Decizia Colegiului Medicilor este o decizie orientativă spre deosebire de expertiza medico-legală care oferă explicații clare, iar în urma acesteia magistrații iau o decizie obiectivă.'

Evenimentul a adus față în față, in premieră pentru România, specialiști din domeniul juridic (procurori, judecători, avocați) și din cel medical, într-o dezbatere cu privire la o problemă arzătoare pentru medici și interesantă pentru mediul juridic: malpraxisul medical.

Conferința 'Malpraxis medical — cauze și soluții juridice' a fost organizată de Sănătatea Media Group și Societatea de Științe Juridice, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României.

Divizia de Comunicare&PR SĂNĂTATEA MEDIA GROUP

Comentariile sunt închise.