Reteta electronica – obligatorie in 2013

Reteta electronica
Print Friendly, PDF & Email
Share Button

In baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 01.01.2013, se va trece la utilizarea exclusiv a prescriptiei electronice.
Formularele tipizate neutilizate pana la acea data isi pierd valabilitatea.
Odata cu punerea in functiune a SIUI AOPSNAJ si trecerea la exploatarea SIPE (Sistemul Informatic pentru Prescriptia Electronica), furnizorii de servicii, medicamente si dispozitive medicale, aflati in contract cu CASAOPSNAJ, vor trebui sa transmita raportarile periodice in formatul cerut de noul sistem informatic.
Pentru aceasta se vor folosi aplicatii informatice care sa poata gestiona si raporta serviciile medicale cu respectarea regulilor de validare si in formatul specificat, conform normelor de aplicare a contractului cadru.

Ghid de prescriere retete electronica pentru medici

Ghid de prescriere retete electronica pentru farmacii

Comentariile sunt închise.